layoutWhite.jpgimg80img81img82

SINPO kód

S I N P O
SÍLA SIGNÁLU
(signal strength)
INTERFERENCE
(interference)
ŠUM
( noise)
RUŠIVÉ VLIVY
(propagation disturbance)
CELKOVÉ HODNOCENÍ
(overall rating)
5 výborná
(excellent)
žádná
(nill)
žádný
(nill)
žádné
(nill)
výborné
(excellent)
4 dobrá
(goog)
nepatrná
(slight)
nepatrný
(slight)
nepatrné
(slight)
dobré
(good)
3 uspokojivá
(fair)
slabá
(moderate)
slabý
(moderate)
slabé
(moderate)
uspokojivé
(fair)
2 slabá
(poor)
silná
(severe)
silný
(severe)
silné
(severe)
špatné
(poor)
1 velmi slabá
(barely audible)
velmi silná
(extreme)
velmi silný
(extreme)
velmi silné
(extreme)
velmi špatné
(unusable)

 

 

(S) - síla signálu

(I) - rušení okolními stanicemi nebo rušičkami

(N) - šum z éteru

(P) - poruchy v šíření, zejména úniky a ztrácení signálu

(O) - celkové hodnocení kvality přijímaného signálu