layoutWhite.jpgimg80img81img82

frekvenční rádiová pásma

 

Rozdělení frekvenčních rádiových pásem


Frekvence Vlnová délka Český název
CZ / EN
zkratka
3 mHz - 3kHz 1000 km - 100 km extrémně dlouhé vlny
Extremely Low Frequncy
EDV
ELF
3 kHz - 30 kHz 100 km - 10 km velmi dlouhé vlny
Very Low Frequncy
VDV
VLF
30 kHz - 300 kHz 10 km - 1 km dlouhé vlny
Low Frequncy
DV
LF
300 kHz - 3 MHz 1 km - 100 m střední vlny
Medium Frequncy
SV
MF
3 MHz - 30 MHz 100 m - 10 m krátké vlny
High Frequncy
KV
HF
30 MHz - 300 MHz 10 m - 1 m velmi krátké vlny
Very High Frequncy
VKV
VHF
300 MHz - 3 GHz 1 m - 10 cm ultra krátké vlny
Ultra High Frequncy
UKV
UHF
3 GHz - 30 GHz 10 cm - 1 cm mikrovlny I
Super High Frequncy
MM
SHF
30 GHz - 300 GHz 1 cm - 1 mm mikrovlny II
Extremely High Frequncy
MM
EHF