podklad4.jpgimg80

Československý DX klub - CSDXC

MY MEMBERSHIPS » Czech organizations

  • logo
    logo

Title: Československý DX klub / Czechoslovak DX Club - CSDXC
WWW link: Czechoslovak DX Club

 


 

Zájmové hnutí sdružuje od 70. let příznivce hobby, pojmenovaného DX ing (z angl. distance x - neznámá vzdálenost). Toto zaměření rozhlasových posluchačů bylo od počátků rádia pevně spjato s radioamatérskými spolky, v obdobích totalitních režimů u nás potlačováno a vyháněno za hranice legality. První samostatně organizovaný klub vznikl v roce 1976, řádný spolek Československý DX klub (zkratka CSDXC) je registrován od r. 1990 a sdružuje členy z obou našich republik. Po rozdělení Československa se členové rozhodli zachovat původní název.