1982 - 2000 BCL - Memberships

 • Benelux DX Club - BDXC

   

  logo klubu

  Title: Benelux DX Club - BDXC
  Number: 4711
  WWW link: Benelux DX Club

   
 • International Listeners Association - ILA

   

  logo klubu

  Title: International Listeners Association - ILA
  Number: 557

   
 • International Short Wave League - ISWL

   

  logo ISWL

  Title: International Short Wave League - ISWL
  Number: OK-20157
  WWW link: International Short Wave League

   
 • Radio Berlin International DX Club

   

  Radio Berlin International DX Club

  Title: Radio Berlin International DX Club - RBI DX Club
  Number: 6874
  Membership: 31.1.1988


   

  RBI DX klub byl založen v roce 1968. Členství v RBI DX klubu bylo podmíněno zasláním alespoň 3 poslechových zpráv.

   

   
 • Československý DX klub - CSDXC

   

  logo

  Title: Československý DX klub / Czechoslovak DX Club - CSDXC
  WWW link: Czechoslovak DX Club

   


   

  Zájmové hnutí sdružuje od 70. let příznivce hobby, pojmenovaného DX ing (z angl. distance x - neznámá vzdálenost). Toto zaměření rozhlasových posluchačů bylo od počátků rádia pevně spjato s radioamatérskými spolky, v obdobích totalitních režimů u nás potlačováno a vyháněno za hranice legality. První samostatně organizovaný klub vznikl v roce 1976, řádný spolek Československý DX klub (zkratka CSDXC) je registrován od r. 1990 a sdružuje členy z obou našich republik. Po rozdělení Československa se členové rozhodli zachovat původní název.